Regulamin promocji „Promocja dla Biznesu Santander”.


Promocja odbywa się w terminie: od 18.09.2019 do 31.12.2020 lub do wyczerpania zapasów.


1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin Promocji;

Klient – osoba uprawniona do dokonywania zakupów na platformie santander.vobis.pl. Osobami Uprawnionymi są osoby, mające możliwość dokonania zakupu jako firma oraz posiadające ważny numer NIP.


Uczestnik Promocji - osoba uprawniona do dokonywania zakupów w cenach promocyjnych w ramach promocji „Promocja dla Biznesu Santander” na platformie santander.vobis.pl. Osobami Uprawnionymi są osoby mające możliwość dokonania zakupu jako firma oraz posiadające ważny numer NIP, jak również posiadają kod rabatowy wydawany przez bank Santander.


Kod Rabatowy – unikalny kod wielorazowego użytku składający się z ciągu znaków alfanumerycznych, wydawany klientom biznesowym banku Santander, uprawniający do uzyskania specjalnych warunków zakupu na Platformie.


Organizator – I-Terra sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, Al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000443125, NIP 955-234-25-88, kapitał zakładowy: 3 250 000 złotych prowadząca sprzedaż Produktów na Platformie.


Platforma – strona internetowa pod adresem santander.vobis.pl za pośrednictwem której zarówno Klient jak i Uczestnik Promocji ma możliwość złożenia zamówienia na Produkty i opłacenia go.


Promocja dla Biznesu Santander - promocja prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla Produktów kupionych w okresie od 18 września 2019 do dnia 31 grudnia 2020, do godz. 23:59, umożliwiająca Uczestnikom Promocji nabywanie produktów na specjalnych warunkach.


Produkt – rzecz ruchoma lub program komputerowy dostępne do nabycia na platformie  santander.vobis.pl

 

2. Warunki zakupu

2.1.W Promocji mogą wziąć udział Uczestnicy Promocji, którzy w okresie od 18 września 2019 do dnia 31 grudnia 2020, do godz. 23:59,  dokonali od Organizatora za pośrednictwem Platformy zakupu co najmniej jednego Produktu przy użyciu Kodu Rabatowego. Za datę zakupu należy rozumieć złożenie zamówienia Produktu przez Uczestnika Promocji za pośrednictwem Platformy.

2.2.Udział w promocji jest dobrowolny.

2.3.Maksymalna ilość produktów możliwych do zakupienia jednorazowo przez Uczestnika Promocji wynosi 10 sztuk.

2.4.Rabat naliczany jest po prawidłowym aktywowaniu Kodu Rabatowego w koszyku.

2.5.Adres dostawy musi być jednakowy dla wszystkich Produktów zakupionych przez jednego Klienta lub Uczestnika Promocji na jednym zamówieniu.


3. Reklamacje

3.1.Produkty zakupione na Platformie podlegają standardowej gwarancji producenta.

3.2.Szczegółowe informacje na temat reklamacji są dostępne tu: santander.vobis.pl/regulamin


4.Inne postanowienia

4.1.Treść niniejszego Regulaminu oraz wymienionych w nim dokumentów będzie dostępna na Platformie.

4.2.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz postanowienia santander.vobis.pl/regulamin

4.3.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.Powrót
Zapisz się do newslettera

Szanowny Użytkowniku w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności.

Potwierdzam

Proponowane kategorie

    Proponowane produkty